Make your own free website on Tripod.com

Opći podaci

 

 

Ime i prezime

Nikolina Šutalo

 

Završena srednja škola

Salezijanska klasična gimnazija

 

Fakultet

Ekonomski fakultet u Rijeci

 

Smjer

Financije i bankarstvo

 

Godina studija

III. godina